För en trivsam boendemiljö

Allmäna förhållningregler


1. Tystnad och respekt: Alla boende i fastigheten förväntas visa hänsyn och respekt mot sina grannar genom att undvika överdriven buller, särskilt under nattetid.


2. Skötsel och underhåll: Varje hyresgäst är ansvarig för att hålla sin lägenhet i gott skick och se till att gemensamma utrymmen bibehålls rena och snygga. Rapportera eventuella reparationer eller underhållsbehov till fastighetsförvaltningen omedelbart.


3. Parkering: De tillgängliga parkeringsplatserna är reserverade för hyresgästerna och deras besökare. Följ de angivna parkeringsreglerna noggrant för att säkerställa ordning och undvika konflikter.


4. Sopor och återvinning: Det är viktigt att alla boende följer fastställda rutiner för sopor och återvinning. Sortera sopor enligt anvisningar och placera dem i de avsedda behållarna.


5. Husdjur: Om husdjur är tillåtna i fastigheten, följ fastställda riktlinjer för skötsel och eventuell begränsning av antalet husdjur.


6. Rökning: Rökning kan vara begränsad eller förbjuden i fastigheten. Respektera fastighetsägarens riktlinjer om rökning, inklusive eventuella rökfria områden.


7. Besökare: Informera dina besökare om fastighetsreglerna och se till att de följer dem under sin vistelse.


8. Nödsituationer: Lär dig var nödutgångar  finns i fastigheten och var beredd att agera vid en nödsituation.


9. Hyresavgifter: Betala din hyra i rätt tid enligt avtalade villkor. Sena betalningar kan leda till påföljder.


10. Rapportering: Om du upplever några problem eller konflikter, rapportera dem omedelbart till fastighetsförvaltningen så att de kan vidta lämpliga åtgärder.


Dessa förhållningsregler gäller för alla boende i hyresfastigheten och är en viktig del av att skapa en trivsam och problemfri boendemiljö för alla. Regelbunden kommunikation och respekt för dessa regler är avgörande för en harmonisk samexistens.